دوره های آموزشی پیش رو

 
عنوان دوره   استاد دوره طول دوره  تاریخ برگزاری   ساعت شروع و پایان  
پردازش تصاویر و کاربرد آن در آنالیز تصاویر پزشکی دکتر مریم حاجی اسمعیلی  ۴۸ساعت

۱۳۹۶/۷/۲۰

۱۳۹۶/۱۰/۲۱

۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰

مقدماتی زبان برنامه نویسی پایتون دکتر مهدی حبیب زاده  ۱۶ساعت

۱۳۹۶/۵/۲۴

۱۳۹۶/۵/۲۷

۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰

EEGLAB خانم دکتر مهدی زاده

علوم اعصاب شناختی دکتر آناهیتا خرمی بنارکی ۳۶ ساعت ----- -----دوره های برگزار شده

عنوان دوره   استاد دوره طول دوره  تاریخ برگزاری   ساعت شروع و پایان  
Applied Machine Learning دکتر مهدی حبیب زاده دکتر نیما فرجیان ۴۴ساعت ۱۳۹۶/۳/۲۶ ۱۳:۰۰ الی ۱۷:۰۰

نورومارکتینگ دکتر آناهیتا خرمی بنارکی ۸ساعت ۱۳۹۶/۲/۸ ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

پردازش سیگنال های دیجیتال دکتر مهدی پرچمی ۶۴ساعت ۱۳۹۶/۱/۱۷ ۱۴:۳۰ الی ۱۸:۳۰

زبان برنامه نویسی پایتون دکتر مهدی حبیب زاده ۳۰ساعت ۱۳۹۶/۱/۱۸ ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰
 

certificate

گواهي نامه ‍‍پايان دوره مورد تاييد انجمن علوم اعصاب ايران , استاد دوره و شرکت داج