شبکه

UX (User Experience)

تجربه کاربری

expert

در این مطالعه ما برای بررسی اینکه یک طراحی ، یک وب سایت ، یک نرم افزار و یا یک محصول غیر نرم افزاری چقدر مفید هست و یادگیری و کاربری آن چقدر سخت و یا آسان است را میتوان مطالعه کرد و البته تمام مبحث UX  به این خلاصه نمیشود. شما میتوانید طرح های مختلف را در این حوزه با هم مقایسه کنید . برای کاربردی بودن طرح خود مدرک و دلیل علمی ارائه کنید.

برخلاف اکثر متخصصین که فکر میکنند انجام تستهای تجربه کاربری آسان است باید عرض کنم اینکار بسیار تخصصی بوده و مستلزم بکار گیری ابزار خاصی مانند Eye tracker  میباشد تا میزان نگاه و توجه انسان ها به قسمتهای مختلف یک محصول سنجیده شود.شرکت داج آمادگی دارد تجهیزات و خدمات نورومارکتینگ را بطور کامل ارائه نماید .