شبکه ها

رويكرد شناختي توانبخشی چيست 

تاریخ برگزاری کلاس: اعلام میگردد

 آقای دکتر پیمان ابهریان - ریاست کلینیک مغز و شناخت - استاد توانبخشی شناختی 

خانم دکتر آناهیتا خرمی بنارکی دکترای علوم اعصاب شناختی 

از 

پژوهشکده علوم شناختی


 

زمان: ۸ساعت
استاد دوره:

آقای دکتر پیمان ابهریان

خانم دکتر آناهیتا خرمی بنارکی

ساعت شروع و پایان: ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰

هزینه ثبت زود هنگام- تخفیف (۲۰ ٪) 

 ۱۶۰ هزار تومان
هزینه ثبت نام :  ۲۰۰ هزار تومان
هزینه ثبت نام دانشجویی: ۱۵۰ هزار تومان

مکان: آموزشگاه گروه علمی داج در غرب تهران

ثبت نام گروهی 50% تخفیف

5 نفر یا بیشتر

100 هزار تومان برای هر نفر
نحوه پرداخت:

خواهشمند است وجوه ثبت نام را به شماره کارت


6037-9974-2445-0204

اصغر رنجبر واریز نموده و تصویر فیش را در فرم ثبت نام قطعی وارد نمایید.


 برای ثبت نام کلیک نمایید.

 

رويكرد شناختي توانبخشی چيست

روش هاي مختلف توانبخشي شناختي با تمركز بر بازي ‌هاي شناختي

رويكرد مبتني بر شواهد بر توانبخشی

پكيج توانبخشي شناختي و مزاياي آن

ارزيابي و غربالگري به واسطه پكيج هاي كامپيوتري شناختي و تفاوت هاي آن

توانبخشي توجه حافظه تصميم گيري و زبان با نمونه اي از پكيج هاي شناختي

 

برای ثبت نام کلیک نمایید.