بصیرت اول :

تحقیقات نورمارکتینگ نشان میدهد که تنها 40% از پیام بازرگانی تلویزیونی دیده میشود یعنی اگر 15 ثانیه تیزر دارید تنها 6 ثانیه آن دیده میشود . بنابراین وقت زیادی برای انتقال پیام خود ندارید ، در طراحی پیام باید دقت کنید .

بیش از نیمی از آگهی ها دیده نمی شوند.

همه­‌ی ما می­دانیم که آگهی­‌های تلویزیونی دیگر همانند 10 سال پیش توجه را جلب نمی­کنند. ولی این تحقیق این بی­‌توجهی را عددگذاری می­کند: در این مطالعه تقریبا 60% از تبلیغات بازرگانی در بازه­ های ویژه پیام­های بازرگانی بین برنامه ­های دیگر مورد توجه قرار نگرفتند.

 

راه کار عملی پیشنهادی 1:

پیام خود را شفاف و مختصر کنید! از خود بپرسید اگر تماشاگران تنها 40 درصد از تبلیغ را  ببینند آیا آن را متوجه می­شوند؟ از صدا و سکوت برای درگیر کردن مخاطب استفاده کنید. صدا همچنین می­تواند برای برگرداندن توجه بصری به صفحه نمایش مورد استفاده قرار گیرد. به یاد داشته باشید که توجه بصری مخاطبان نسبت به گذشته از پایداری کمتری برخوردار است.

سوال شما را پاسخ میدهیم
مشترک ایمیل شوید

نکات آموزشی، منابع دست نیافتنی و فوت های کوزه گری را از دست ندهید

Invalid email address
تجربه کنید و هر زمان نخواستید اشتراک را بهم بزنید