بصیرت چهارم:

آگهی­ های کوتاه­تر به نسبت مدت زمان، پیام بیشتری را منتقل می­کنند.

هرچه تبلیغ بازرگانی بلندتر باشد توجه بصری بیشتری را دریافت می­کند. با این وجود از نظر میزان اطلاعات منتقل شده شواهدی وجود دارد که می­گوید تبلیغات کوتاه­تر بهتر است.

بر اساس این مطالعه، آگهی های 5 و 10 ثانیه ای، بطور میانگین بیش از 50% از زمان نمایش را موفق به جلب و نگهداشتن توجه مخاطبان می­شوند. این در حالی است که آگهی ­های60 ثانیه ای، بطور میانگین 39% از توجه مخاطبان را هنگام مشاهده آگهی بازرگانی به خود اختصاص داده اند.

 

 راه کار عملی پیشنهادی 4:

به استفاده از تبلیغات کوتاه بیشتر فکر کنید- آگهی­های بین 5 تا 10 ثانیه، در جلب و نگهداشتن توجه مخاطبان موفق­تر عمل می­کنند.