دوره سیگنال مغز و رابط مغز و کامپیوتر

تاریخ شروع دوره:  8 دیماه
ظرفیت: 10 نفر
طول دوره: 32 ساعت – 8 جلسه 4 ساعته
ساعت و روز کلاس: روز های یکشنبه 16 الی 20
میزان سرمایه گذاری شما:  600 هزار تومان

شرایط تخفیف 
تخفیف ویژه: 30٪ تخفیف برای دانشجویان قبلی

 20٪ برای اعضای کانالها اجتماعی داج

 20٪ برای افراد عادی ثبت نام زود هنگام تا 25 آذر ماه

تخفیف ها تجمیع نمی شوند.

مدرس: مهندس نوریزاده چرلو

فهرست آموزشی : آموزش سیگنال مغز از مبانی تا شناسایی آماری الگو و استخراج ویژگی برای کنترل

سوال شما را پاسخ میدهیم
مشترک ایمیل شوید

نکات آموزشی، منابع دست نیافتنی و فوت های کوزه گری را از دست ندهید

Invalid email address
تجربه کنید و هر زمان نخواستید اشتراک را بهم بزنید