کارگاه ردیابی چشم Eye tracking

 اهداف:

👀 آیا می‌خواهید با ردیابی چشم ، یکی از پرکاربردترین و پیشرفته‌ترین ابزارهای تحقیقات علوم اعصاب، روانشناسی، علوم شناختی، مدیریت، اقتصاد، زبان شناسی، ارگونومی، هنر و علوم ورزشی آشنا شوید؟
در این کارگاه 14 ساعته، شما خواهید آموخت 👇

  • در این کارگاه، شما با مفاهیم نظری و عملی ردیابی نگاه و حرکات چشم، سیستم بینایی و توجه بصری و سایکوفیزیک آن‌ آشنا می‌شوید.
  •  یاد می‌گیرید که چگونه تحقیقات آزمایشگاهی و میدانی با استفاده از ردیابی نگاه طراحی، اجرا و ارزیابی کنید.
  • با انواع فناوری‌های ردیابی نگاه و نرم‌افزارهای مرتبط با آن‌ها آشنا می‌شوید و نحوه نصب، کالبراسيون، ثبت، پردازش و تحليل داده‌های رديابي چشم را فرا می‌گیرید.
  •  با انواع خروجي‌های کيفي و کمي رديابي چشم و روش‌های فیلترینگ، بخش‌بندی، استخراج و تفسیر آن‌ها آشنا می‌شوید.
  •  با روش‌های تحليل همزمان حركات چشم با سيگنال‌های حياتي ديگر مانند GSR آشنا می‌شوید.
  •  با مطالعات موردي در حوزه‌های مختلف کاربردي رديابي چشم از جمله پایه، رفتاری، اجتماعی، بالینی و نقشه برداری مغز آشنا می‌شوید و تمرین تحليل کمي، کيفي و آماري روي داده‌های پروژه‌های نمونه را انجام می‌دهید.
  •  با برخي پایگاه‌های داده موجود حرکات چشم، جدیدترین رويکردها تحقيقات رديابي چشم در حوزه مطالعات بالیني و غير بالیني و برخي پيشنهادات برای طراحي مطالعات با توجه به روند تحقيقات با ابزار رديابي چشم آشنا می‌شوید.
  • با نحوه طراحي تکليف رديابي چشم بر اساس مباني علوم اعصاب شناختي و نکات حائز اهميت برای افزایش اعتبار يافته‌های مطالعات رديابي چشم آشنا می‌شوید.

 

 پیش نیاز:

 این کارگاه نیازی به پیش نیاز ندارد.

گواهی : 

گواهی شرکت در کارگاه به دانشجویان اعطا می گردد.

مدت کارگاه :
کارگاه سه روزه خواهد بود دو روز تئوری آنلاین و یک روز عملی ( در گروه های 10 نفره در آزمایشگاه داج) 
زمان و تاریخ:
 روز اول: جمعه 21 مهر – ساعت 12 الی 19

روز دوم:  جمعه 28 مهر – ساعت 12 الی 19

روز سوم:   بخش عملی در روزهای  4 آبان – طبق گروه بندی متعاقبا  اعلام میگردد

مکان برگزاری  : آنلاین و  بخش عملی در آزمایشگاه داج در تهران

میزان سرمایه گذاری شما : 700 هزار تومان

ظرفیت کارگاه: 30 نفر

1- خانم دکتر آناهیتا خرمی : متخصص و دکترای علوم اعصاب شناختی  – مولف کتاب – استاد دانشگاه – نوروسایکولوژیست با 20 سال سابقه

2- مهندس اصغر رنجبر – مدیریت آزمایشگاه نوروساینس / نورومارکتینگ داج (  با 19 سال سابقه)

3- مهندس علی  مهدی پور : محقق برجسته نورساینس / نورومارکتینگ  در آزمایشگاه نوروبزینس دانشگاه علم و صنعت و گروه علمی داج

سرفصل کارگاه ردیابی چشم
روز جلسه (دو ساعته) سرفصل‌ها مدرس
جمعه 21 مهر

 

12 الی 14

 

    معرفی نظری ردیابی چشم

    مبانی نظری سیستم بینایی و توجه بصری

    سایکوفیزیک سیستم بینایی انسان

دکتر آناهیتا خرمی
    طبقه‌بندی حرکات چشم (fixation، saccade، vergence و …)

    طراحی تحقیق آزمایشگاهی برای ردیابی چشم

     اصول طراحی محرک ها با گذری بر سایکوفیزیک

دکتر آناهیتا خرمی
جمعه 21 مهر 15 تا 17     مبانی و تفاسیر شناختی حرکات چشم

     نقش حرکات چشم و ارزیابی آن در تحقیقات پایه، رفتاری، کاربردی اجتماعی و بالینی

     نقش ردیاب چشمی در نقشه برداری مغز

دکتر آناهیتا خرمی
  معرفی انواع فناوری‌های ردیابی چشم

 نصب نرم‌افزار ردیابی چشم توبی پرو لب

  آشنایی با تنظیمات رایج سیستمهای ردیابی نگاه

  معرفی عملی ابزارهای نرم افزار توبی پرو لب

مهندس علی مهدی‌پور
جمعه 21 مهر 17 تا 19   کالیبراسیون ردیاب چشم

  ثبت داده‌های حرکات چشم

  معرفی پایپ لاین و انواع خروجی‌های کیفی ردیابی چشم

  معرفی پایپ لاین و انواع خروجی‌های کمی ردیابی چشم

مهندس اصغر رنجبر
  معرفی فیلترهای رایج تفکیک حرکات چشم

  اجرای تحلیل کیفی حرکات چشم

  بخش‌بندی کردن و استخراج انواع خروجی‌های کیفی

  تفسیر خروجی‌های کیفی حرکات چشم

مهندس اصغر رنجبر
جمعه 28 مهر 12 تا 14  تحلیل کمی مقدماتی حرکات و مؤلفه‌های چشم

 نواحی مورد عالقه (AOIs) و تنظیم آن‌ها

 استخراج خروجی‌های کمی حرکات چشم

  پاکسازی داده‌های ردیابی نگاه با استفاده از نرم افزار R

مهندس علی مهدی‌پور
 تحلیل همزمان (سنکرون) حرکات چشم با سایر سیگنال‌های حیاتی

  ثبت و تحلیل همزمان GSR با ردیابی نگاه

  تحلیل داده‌ خانم حرکات چشم

آشنایی مقدماتی با برخی پایگاه‌های داده موجود حرکات چشم

مهندس علی مهدی‌پور
جمعه 28 مهر 15 تا 19   جدیدترین رویکردها تحقیقات ردیابی نگاه در حوزه مطالعات بالینی

  جدیدترین رویکردها تحقیقات ردیابی نگاه در حوزه مطالعات غیر بالینی

 برخی پیشنهادات برای طراحی مطالعات با توجه به روند تحقیقات با ابزار ردیابی نگاه

 طراحی تکلیف ردیابی نگاه بر اساس مبانی علوم اعصاب شناختی

 نکات حائز اهمیت برای افزایش اعتبار یافته‌های مطالعات ردیابی نگاه

دکتر آناهیتا خرمی
مطالعه موردی تصمیم‌گیری: تمرین تحلیل کمی، کیفی و آماری روی داده‌های یک پروژه نمونه

مطالعه موردی تسک خواندن متن: تمرین تحلیل کمی، کیفی و آماری روی داده‌های یک پروژه نمونه

مطالعه موردی خرید در فروشگاه با ردیاب چشم عینکی: تمرین تحلیل کمی، کیفی و آماری روی داده‌های یک پروژه نمونه

مهندس اصغر رنجبر
 4 ابان پنج شنبه 9 تا 19 کار عملی با سیستم ردیابی چشم مهندس علی مهدی‌پور و مهندس اصغر رنجبر