کارگاه ردیابی چشم Eye tracking

 اهداف:

 هدف از برگزاری دوره آشنایی اولیه افراد مبتدی برای شروع انجام پروژه تحقیقاتی دانشگاهی یا تجاری است و از مبانی تا انجام پروژه و ثبت دیتا تا درج دیتا در نرم افزار های آماری مانند spss  به دانشجو آموزش داده می شود.

 پیش نیاز:

 این کارگاه نیازی به پیش نیاز ندارد.

مدت کارگاه :
۴ ساعت  ( به اضافه مشاوره و همراهی مدرس در پروژه تحقیقاتی شما به مدت ۵ ساعت) 
زمان و تاریخ:
 هر ماه یک کارگاه  – روز پنج شنبه 4 شهریور ساعت 15-19
مکان برگزاری  : آنلاین – تا اتمام همه گیری کرونا

میزان سرمایه گذاری شما : 250 هزار تومان

ظرفیت کارگاه: 5 نفر حد نصاب تشکیل کارگاه
توجه: قبل از پرداخت کلاس را رزرو کنید هر وقت رزرو ها بیش از 5 نفر باشد به شما اطلاع داده خواهد شد تا ثبت نام را کامل کنید.

اصغر رنجبر – مدیریت آزمایشگاه نوروساینس / نورومارکتینگ داج (  با 19 سال سابقه)
با همراهی تیم گروه داج

ردیابی چشم (نگاه و توجه) :

 آشنایی مقدماتی ساختار چشم و اصول ردیابی چشمی

کاربرد سیستم های ردیابی چشمی درحوزه های مختلف تحقیقاتی

پیاده سازی و اجرای عملی ثبت از شرکت کنندگان و توضیح و اجرای آنالیزهای اولیه ( مدت یک ساعت حضوری و نوبت بندی تک نفره )

ارایه مطالعات موردی