کارگاه توانبخشی شناختی توسط ریهاکام

 اهداف:

 هدف از برگزاری کارگاه آمادسازی افراد برای شروع توانبخشی شناختی در مطب و کلینیک و یا انجام تحقیقات است .

 پیش نیاز : تحصیلات مرتبط

مدت کارگاه :
8 ساعت  
زمان و تاریخ:
ساعت 10-19:30 روز جمعه 22 اسفند
مکان برگزاری  :
آنلاین – تا اتمام همه گیری کرونا

 

میزان سرمایه گذاری شما :

250 هزار تومان
ظرفیت کارگاه:

✅ آشنایی با اختلال بیش فعالی – کم توجهی و توانبخشی های شناختی مرتبط با آن / 10 الی 12

 • مدرس: دکتر پیمان حسنی ابهریان
 • پزشک و دکترای علوم اعصاب شناختی
 • عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی

✅ آشنایی با اختلال MCI و توانبخشی شناختی مرتبط با آن / 12:30 الی:14

 •  مدرس: دکتر مصطفی الماسی
 • متخصص مغز و اعصاب
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

✅ کارگاه عملی ارزیابی و توانبخشی شناختی با نرم افزار ریهاکام 14:30 الی 19

 • مدرس: پوریا اکبری
 • کارشناس ارشد توانبخشی شناختی

✅ همکاری در تحقیقات توانبخشی

 • مدرس: اصغر رنجبر
 • مدیر گروه علمی داج و نماینده رسمی نرم افزار REHACOM در ایران 19 الی 19:30

سرفصل های دوره :

✅ آشنایی با اختلال بیش فعالی – کم توجهی و توانبخشی های شناختی مرتبط با آن / 10 الی 12

 • مدرس: دکتر پیمان حسنی ابهریان
 • پزشک و دکترای علوم اعصاب شناختی
 • عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی علوم شناختی

✅ آشنایی با اختلال MCI و توانبخشی شناختی مرتبط با آن / 12:30 الی:14

 •  مدرس: دکتر مصطفی الماسی
 • متخصص مغز و اعصاب
 • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

✅ کارگاه عملی ارزیابی و توانبخشی شناختی با نرم افزار ریهاکام 14:30 الی 19

 • مدرس: پوریا اکبری
 • کارشناس ارشد توانبخشی شناختی

✅ همکاری در تحقیقات توانبخشی

 • مدرس: اصغر رنجبر
 • مدیر گروه علمی داج و نماینده رسمی نرم افزار REHACOM در ایران 19 الی 19:30