شبکه

Tech image 3240x1080px Developer2

 تجربه کار با Tobii (نوشتن کد برنامه برای ردیاب چشمی)

 

برای این نوع دستگاه ردیاب چشمی کاربر می تواند برای کاربردی که می خواهد از این دستگاه در آن استفاده کند برنامه نویسی کرده و از آن استفاده نماید.

به برنامه نویسان این امکان را می دهد که تجربه برنامه نویسی با مدل Eyex را تجربه کنند.

Web Images EyeX 2660x1280