شبکه

EEGLAB 

تاریخ برگزاری کلاس:

رزومه استاد

دانشجوی سال آخر دکتری مهندسی پزشکی دانشگاه امیر کبیر

حوزه تحقیقات:
پردازش سیگنال مغزی و صوت

طول دوره:
استاد دوره: خانم دکتر مهدی زاده 
ساعت شروع و پایان:
هزینه ثبت نام:  تومان
(پرداختی در دوقسط، قسط اول قبل ازشروع کلاس 50% قسط دوم حداکثر تا جلسه 4ام 50% باقی مانده)
هزینه دانشجویی با ارائه کارت معتبر:

تومان
(پرداختی در دوقسط، قسط اول قبل ازشروع کلاس 50% قسط دوم حداکثر تا جلسه 4ام 50% باقی مانده)
مکان: آموزشگاه گروه علمی داج در غرب تهران

نحوه پرداخت:

خواهشمند است وجوه ثبت نام را به شماره کارت

5892-1011-2844-8236

احمد مرادی جوکار واریز نموده و تصویر فیش را در فرم ثبت نام قطعی وارد نمایید.


برای ثبت نام کلیک نمایید.

سرفصل دوره:
ERP و EEG معرفی مبانی ریاضی تفسیر و پردازش سیگنالهای مغزی شامل

EEGLab آموزش عملی استفاده از جعبه ابزار

پردازشهای اولیه شامل تشخیص، تصحیح تداخلات محیطی و بیولوژیکی

نمایش سیگنالها در حوزه زمان، فرکانس و زمان- فرکانسی

برای استخراج منابع نورونی (ICA) تجزیه و تحلیل مولفههای مستقل

محاسبه ارتباطات مغزی

برای ثبت نام کلیک نمایید.