در این قسمت مقالات کار شده و چاپ شده در ایران برای اثربخشی ریهاکام را تقدیم میکنیم

گروه های پژوهشی زیادی در حال انجام تحقیقات  با استفاده از ریهاکام هستند که در آینده به فهرست افزوده خواهند شد.

اما شما نیز اگر طرح تحقیقاتی تازه و  کار نشده در دست انجام دارید که نیاز دارید از ارزیابی یا درمان شناختی ریهاکام  استفاده بفرمایید لطفا فرم درخواست تحقیق را پر بفرمایید و پرپوزال خود را آپلود کنید تا ظرف ۳ روز به شما میزان حمایت خود را اعلام کنیم.

مقالات بین المللی اثر بخشی ریهاکام

سایر سیستمهای بازتوانی و توانبخشی

Privacy Preference Center