فوتهای کوزه‌گری ردیابی چشم

شماره 4:

✴️مراقب سوگیری مرکز دید باشید – برای دستیابی به نتایج معنادار هدف خود را بیرون از مرکز فضای دید قرار دهید.

تا کنون چند بار پیش آمده که نقطه داغ در نقشه حرارتی که به دست آورده اید درست در مرکز تصویر باشد؟ این مورد ناشی از چیزی است که ما به آن سوگیری فیکسیشن مرکزی می‌گوییم.

منشا سوگیری فیکسیشن مرکزی این است که انسان‌ها به صورت ناخودآگاه ابتدا به  مرکز صحنه نگاه می‌کنند؛

این رفتار معمولا در چند فیکسیشن از هنگام آغاز نمایش محرک (تصویر) پدیده ای رایج است. پژوهشگران همواره در تلاش هستند برای دست یابی به نتایجی قابل اعتنا‌تر تاجایی که می‌توانند متغیر‌هایی را که به تکلیف (تسک) طراحی شده توسط آنها مرتبط نیستند را کنترل یا حذف کنند.

سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا محققین معمولی تحقیقات بازاریابی بایستی نگران این سوگیری باشند؟ جواب ما «بله!» است.

خبر خوش این که حذف اثر سوگیری فیکسیشن مرکزی کار دشواری نیست.

شما می‌توانید آنالیز خود را نیم تا یک ثانیه “بعد” از آغاز نمایش محرک شروع کنید. با این کار می‌توانید تا حدود زیادی این سوگیری را کنترل کنید. و تکمله ای بر این خبر خوشاین که، اگر از آی ترکر توبی استفاده می‌کنید تنها کاری که برای حذف این نوع سوگیری بایستی انجام دهید فشار دادن چند دگمه در نرم افزار مخصوص توبی است!

اما!

✴️ اگر هدف شما سنجش میزان موفقیت یک تصویر، برند و یا محصول در جلب توجه است ما توصیه میکنیم هنگام آزمایش آن را در مرکز فضای دید قرار ندهید.

سخن آخر اینکه دفعه بعدی که یک به اصطلاح نورومارکتر نقشه‌های حرارتی زیبای خود را که مشخصه مشترک آنها نقطه بزرگ قرمز وسط آنهاست به شما نشان داد سعی کنید بیش از آنکه در مورد تفسیر این تصاویر فکر کنید از رنگ‌های زیبای آن لذت ببرید.

#گروه_علمی_داج
#داج
#نورومارکتینگ

شماره تماس گروه علمی داج: 44099400

https://t.me/neuromarketingdaj

سوال شما را پاسخ میدهیم
مشترک ایمیل شوید

نکات آموزشی، منابع دست نیافتنی و فوت های کوزه گری را از دست ندهید

Invalid email address
تجربه کنید و هر زمان نخواستید اشتراک را بهم بزنید