فوت_های_کوزه‌گری_ردیابی_چشم

 شماره ششم.

✴️ مراقب همپوشانی نواحی مورد علاقه (AOI ها)باشید.

   

 

اگر پست شماره پنج را به خاطر داشته باشید متوجه خواهید شد نکته‌ای که امروز قصد پرداختن به آن را داریم بی ربط به  فوت کوزه‌گری ردیابی چشم شماره پنج نیست. در پست قبلی در مورد این حرف زدیم که اگر نواحی مورد علاقه انتخاب و علامت‌گذاری شده در نرم افزار‌های ردیابی چشم به هم خیلی نزدیک باشند، نمیتوان با اطمینان گفت خروجی های کمی استخراج شده برای هر ناحیه مورد علاقه شامل بخشی از اطلاعات نگاه مربوط به ناحیه مجاور نیست. اگر توانسته باشیم منظورمان را به خوبی منتقل کنیم، شما شکی ندارید که اگر نواحی انتخاب شده همپوشانی داشته باشند اطلاعات استخراج شده برای هر ناحیه چندان قابل تفکیک از ناحیه ای که با آن همپوشانی داشته نخواهد بود.به عبارتی با اینکه نرم افزار شما خطایی نمایش نخواهد داد، احتمالا تعدادی از فیکسیشن ها دو بار مورد شمارش قرار خواهد گرفت!

این موضوع به خصوص زمانی که از ردیاب چشم عینکی استفاده میکنید اهمیت پیدا میکند چرا که به دلیل جابه جایی و حرکات سر نواحی مورد علاقه همواره در حال حرکت خواهند بود و ممکن است در مقابل هم قرار گیرند. نرم افزار برا ی این منظور امکان تعریف ناحیه مورد علاقه پویا  را ایجاد کرده است. با استفاده از این ابزار شما میتوانید به راحتی اطلاعات نگاه مربوط به نواحی مورد علاقه متحرک را استخراج و با یکدیگر مقایسه کنید.
نرم افزار ها همچنین برای افزایش دقت تعیین محدوده ناحیه مورد علاقه پویا، به شما اجازه میدهد با تعریف کردن فریم های کلیدی بیشتر ناحیه مورد علاقه تعریف شده را با شی مورد نظر هماهنگ کنید.

✴️

گروه دانش بینان و علمی داج
#داج
#نورومارکتینگ

شماره تماس گروه علمی داج: 44099400

https://t.me/neuromarketingdaj