تسلسل بصری

یک عنصر حیاتی در طراحی است  و حتی به منظور جلب توجه مهمتر هم می شود.
تصور کنید شما میخواهید توجه را جلب کنید ، اما میخواهید توجه را  به چه چیز جلب کنید؟ بخشی از یک متن؟ یک جوک؟ تصویری شگفت انگیز؟ یک کتاب صوتی؟ ترکیبی جدید در عکس موجود؟ هرچه که هست، انتخابش کنید و تمرکز خود را روی آن بگذارید.

طراحی ساده باعث ارتباط گیری بهتر می شود.

همه ما فردا ازخواب بیدار می شویم و تابلو های تبلیغاتی، تبلیغات نمایشی، تبلیغات بومی و پست هایی فالور دار با خلاقیتی بیش از حد، مملو از 8 عکس، متن طولانی، هفت فرخوان اقدام (CTA)، و نمیدونم چه چیز های دیگری را می بینیم و اغلب ما اقدامی نخواهیم کرد زیرا هدایت شدیم  همه کار بکنیم و در نهایت هیچکدام را انجام نمیدهیم.
ساده سازی و زمان، دو چیزی که در داشبورد سنجه‌های روزانه بازگشت سرمایه گذاری (ROI) سخت اندازه گرفته میشوند، اما طراحی های خارق العاده ای ایجاد می کنند ، چون تسلسل بصری به ساده سازی و هدایت توجه کمک میکند.

در وب

وقتی وب سایت طراحی میکنیم  تسلسل بصری عامل مهمی خواهد بود ، این به این معنی است که تسلسل، ترتیب ارائه عناصر را در جهتی بکار میگیرد که از عنصر غیر مهم به عنصر مهم هدایت کنید . به عبارت دیگر تسلسل بصری به انسان کمک میکند برای درک عناصری که چشم می‌بیند نظم و ترتیب داشته باشد. این نظم و ترتیب را میتوان با کنتراست بین تصاویر ، فرم و چینش،  تایپوگرافی و یا فضای سفید بوجود آورد.