بخش نورومارکتینگ گروه علمی داج برای ترویج علم بازاریابی عصب شناختی در هر ساله چند تحقیق را مورد حمایت مالی و آزمایشگاهی قرار می‌دهد. برای اینکار فراخوان طرح تحقیقاتی برگزار کرده و سپس از بین طرحها انتخاب کرده و متخصصین را دعوت میکند تا جزییات همکاری را مورد بررسی قرار دهند.
برای سال ۹۹ اگر پیشنهاد تحقیق از شما باشد حمایت ۵ میلیون و اگر از طرف شرکت باشد ۳ میلیون کمک مالی دریافت می‌کنید. حمایت آزمایشگاهی نیز بدون محدودیت خاصی انجام می‌گردد. پیشنهادات از طرف متخصصین در زمینه بازاریابی و تبلیغات- تحقیقات بازار – هوش مصنوعی – نرم افزار – IOT و علوم شناختی و علم داده اولویت دارند. شرکت برای محافظت از ایده شما سند محافظت از ایده ( NDA) را امضا می کند.

اگر علاقه مند هستید فرم زیر را پر کنید تا جلسه حضوری با شما تنظیم گردد.

  • بسیار مختصر تحقیق خود را پیشنهاد فرمایید تا برای جلسه حضوری از شما دعوت بعمل آوریم
  • چند ساعت در هفته میتونید روی پروژه وقت اختصاص بدهید
  • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, doc, png.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .