‌آنالیزهای پیشرفته EEG و MEG را در تحقیقات برروی مغز انسان و کاربردهای بالینی، تجربه کنید

 BESA Research 6.0
جامع ترین ابزار پردازش سیگنال برای مکان یابی منبع در EEG/MEG، ERP/ERF کلاسیک و آنالیزهای منسجم (coherence).

        • پیش پردازش/ فیلترینگ
• تصحیح / حذف اعوجاج (Artifact)
• آنالیز ERP/ERF کلاسیک
• مونتاژهای منبع

ICA/PCA •

• فیتینگ دوقطبی/ منطقه ای، دوقطبی تک
• آنالیز منبع توزیع شده / (s)LORETA, CLARA, LAURA, SSLOFO, Minimum Norm و آنالیزهای تعریف شده توسط کاربر
• منابع پرتو چندگانه
• مدل های واقعی سر (FEM) در ترکیب با BESA MRI برای EEG و MEG
• آنالیزهای زمان – فرکانس
• هماهنگی و انسجام در سنسور و جایگاه منبع با استفاده از DICS یا مونتاژهای منبع
• همگام سازی با MRI/fMRI منحصر به هر فرد
• پردازش دسته ای (Batch)
• رابط MATLAB


 BESA MRI 2.0

تولید آسان مدل FEM چهارلایه ای منحصر به هر فرد، که سبب بهبود آنالیز منبع با در نظر گرفتن آناتومی فرد می شود.

        • روند کاری یکپارچه
– فوق العاده بصری و کاربر محور.
– Help به همراه متن.
• اصلاح ناهمگن اتوماتیک
– برای دستیابی به بهترین نتایج قسمت بندی.
• قسمت بندی خودکار
– پوست سر، جمجمه، مایع CSF، مغز.
• تولید مدل FEM برای EEG و MEG.
– تنظیم خودکار مدل FEM شامل لایه CSF.
– تطابق هندسی مش های شش گوشه ای .
– همه مش ها، سطوح و میدان های هدایت مدل FEM، قابلیت فرستاده شدن به سایر برنامه ها را دارند.
• قابلیت همگام سازی
– با الکترودهایی که به صورت مجزا دیجیتال می شوند و سنسورهای MEG یا الکترودهای استاندارد.
• استفاده از آناتومی فرد
– مدل های واقعی مجزا FEM، برای آنالیز منبع به نرم افزار BESA Research فرستاده می شوند.
– تصویر لحظه ای بازسازی منبع کورتیکال برروی آناتومی فرد در BESA Research.


BESA Statistics 1.0

پیشرفته ترین آمارهای جایگشت خوشه ای cross-subject برای ERP، شکل موج های منبع، تصاویر و نتایج مرتبط:

• آمارهای cross-subject برای
– پتانسیل های مرتبط با رویداد/ میدان
– داده های تصویر، برای مثال LORETA، شکل پرتو
– داده های زمان- فرکانس برای مثال تحول زمانی و مکانی، هماهنگی، قفل شدگی فاز درون آزمایش
– شکل موج منبع
• دو گروه (برای مثال بیماران و کنترل) یا موقعیت را می توان درون یک گروه موضوعی (مانند زمان 1 و زمان 2) مقایسه کرد.
• خوشه های معنی دار در زمان و در صورت امکان در مکان و فرکانس تعین می شوند که نشان دهنده تفاوت مشخص میان گروه ها و موقعیت ها است.
• نتایج برای چندین مقایسه، تصحیح می شوند.
• خوشه های معنی دار داده در شاخه ها (کاملا معنی دار، معنی دار، متمایل) بصری سازی می شوند.
• مقادیر آماری را می توان بدون آنالیزهای بیشتر، به صورت مستقیم در گزارش های علمی به کار برد.
• تمامی پارامترهای آماری را می توان منتقل کرد.
• تصاویر آنالیزهای آماری را می توان به صورت گراف برداری (eps) ذخیره کرد که برای انتشار مناسب هستند.


BESA Epilepsy 1.0

نرم افزار کلینیکی برای برای بازبینی سریع و دسته بندی فعالیت های صرع مانند:

• یک آشکارساز خودکار اسپایک را با حساسیت 91% برای بزرگسالان و کودکان، راه اندازی کنید.
• آشکارسازی اسپایک در ساعت از ثبت بیست و چهار ساعته EEG انجام می گیرد.
• بیمار و زمان زمان بازبینی EEG را به جای فایل انتخاب کنید.
• با یک کلیک، مونتاژها و فیلترهای بهینه را در بازبینی EEG انتخاب کنید.
• تصمیم بگیرید که ابرخوشه ها، صرع مانند هستند یا خیر که برای هر بیمار 5 دقیقه در روز زمان خواهد برد.
• گزارش نهایی به صورت خودکار تولید خواهد شد. تنها با یک کلیک تصاویر EEG و کامنت ها را به صورت دستی وارد نمایید.
• داده های 12 فرمت متفاوت EEG را می تواید در یک برنامه مونتاژ کنید.
• راه اندازی آسان و هماهنگی سریع با سیستم شما.
• قابل دسترس در نسخه کلینیکی برای کشورهایی که گواهی CE را برای استفاده های کلینیکی می پذیرند. توجه کنید که این نسخه مورد تایید FDA، نمی باشد.
• قابل دسترسی در نسخه تحقیقاتی ، تنها برای اهداف تحقیقاتی. همچنین قصد داریم که این نسخه را در pipeline خودمان برای آنالیز اسپایک های interictal و حمله تشنج در EEG و MEG به کار ببریم.