ردیاب چشمی
(Eye Tracker)
DAJ Scientific کاربرد در تحقیقات مغز و شناخت ، کابردپذیری (UX) ، ورزش ، گیم ، توانبخشی ، ارتباط افزوده .. اطلاعات بیشتر
ارزیابی و بازتوانی شناختی DAJ Scientific ارزیابی و تمرین و درمان عملکردهای شناختی با تاییدیه علمی معتبر درمان در خانه
از راه دور - ویژه دوره کرونا
فارسی سازی شده
خدمات واقعیت افزوده و واقعیت مجازی گروه علمی داج درمان فوبیا ، تولید محتوی برای تحقیقات ، شبیه سازی ، بازی درمانی ... الکترودهای خشک و آب نمکی مخصوص در حرکت و ورزش و ثبت از کودک کودک DAJ Scientific اطلاعات بیشتر EEG سریع و بدون نویز در حرکت آیتوان
Eye Tavan
DAJ Scientific تایپ جملات با نگاه و تبدیل به صوت اطلاعات بیشتر
DAJ Scientific دارای 11 الکترود نیمه خشک EEG و تحریک شنوایی

برخی از مشتریان ما

دارای نمایندگی انحصاری از شرکت های