بصیرت دهم:

غافلگیری و استفاده از ورزشکاران باعث می­شوند مردم بیشتر به تبلیغ شما توجه کنند.

در این پژوهش دامنه گسترده ای از المان­های مورد استفاده در تبلیغات تلویزیونی مورد بررسی قرار گرفتند. از طنز و نماد­ها گرفته تا المان­های احساسی، از ضرب­ المثل­ها گرفته تا کودکان بامزه و انیمیشن­ها و دعوت به اقدام­ها. دو المانی که در نگهداشتن توجه مخاطبان به آگهی بازرگانی تاثیر داشتند، ورزشکاران مشهور  (19%+) و ایجاد نوعی غافلگیری یا پایان یافتن با داستان آگهی تبلیغاتی بودند.(28%+)

راه کار عملی پیشنهادی 10:

از عنصر غافلگیری برای هیجان­زده کردن مخاطبان خود استفاده کنید و کاری کنید که مشتاقانه داستانی که تبلیغ شما روایت می­کند را دنبال کنند. از ورزشکاران نیز بطور موثر در تبلیغ خود استفاده کنید.

 

راهکارهای دیگر

ردیابی چشم