بصیرت هفتم:

صنایعی که محصولات پیشنهادی­شان، قابلیت خریداری شدن توسط گروه بزرگ­تری از مردم را  دارد بیشتر مورد توجه قرار می­گیرند

نتایج این تحقیق از اهمیت هدف­گذاری آگهی­ های بازرگانی حکایت دارد. این مطالعه همچنین نشان داد تبلیغ گروه محصولاتی که مخاطب در حال حاضر قصد خرید­شان را ندارد یا احساس نیاز به آن نمی­کند (مانند  یک خودروی جدید یا شبکه تلفن همراه جدید) در مقایسه با تبلیغات محصولاتی که تقاضای عمومی بیشتری دارند (همچون رستوران­ها، خدمات سریع و یا تریلر تلویزیون) کمتر مورد توجه قرار می­گیرد. به عبارتی به محض اینکه مخاطب به این نتیجه برسد که تبلیغی که روی صفحه است ربطی به او ندارد احتمال اینکه دیگر به آن توجه نکند بسیار زیاد می­شود.

راه کار عملی پیشنهادی 7:

آگهی­ هایی که بیشترین درگیری و تعامل بصری را ایجاد می­کنند همان هایی هستند که باعث می­شود افراد بیشتری هنگام مشاهده آنها به خود بگویند: «من می­توانم بروم آن فیلم را ببینم،  من می­تواند به آن رستوران بروم، من می­توانم از آن مغازه خرید کنم.»

 

راهکارهای دیگر

ردیابی چشم