بصیرت نهم:

تبلیغات محلی توجه بیشتری را جلب می­ کنند

قدرت تبلیغات محلی مشهود است. بر اساس یافته­ های این پژوهش تبلیغات محلی برای کسب­ و­کار­هایی که در آن محل حضور دارند ( نه لزوما  کسب­ و­کار­های منحصرا محلی) با توجهی تقریبا 19% بالاتر میانگین همراه بود.

 

راه کار عملی پیشنهادی 9:

برای تبلیغ کسب­ و­کارهای محلی، تبلیغات تلویزیونی محلی راه تاثیرگذاری برای رسیدن به مشتریان است.

 

راهکارهای دیگر

ردیابی چشم