Functional Near- infrared Spectroscopy (fNIRS)

طیف‏ سنجی نزدیک به فروسرخ

 پاسخ همودینامیکی جفت شده ای است که به مجموعه ای از ویژگی های عملکردی  مغز، حساس است. یافتن ارتباط این اندازه گیری ها با گستره بی پایان رفتارهای انسانی، هدف اصلی بسیاری از پژوهش های علمی است.

شناخت، تصمیم گیری ، یادگیری، زبان، عملکردهای حسی-حرکتی، روابط اجتماعی و تاثیر مجموعه ای از فرایندهای بیماری، همه را می توان توسط سنجش سیگنال fNIRS، مورد بررسی قرارداد.

سیگنال fNIRS  با اندازه گیری مستقیم هموگلوبین اکسیژن دار و بدون اکسیژن، با نفوذدر بافت مغز، ارزیابی  از بیومتریک های مربوطه را انجام می دهد که در تاثیر عملکرد مغزی شناخته شده هستند.

fNIRs وبینار

جدید ترین مدل دستگاه fNIRS  قابلیت اضافه کردن سنسورهای فیزیولوژی را به سیستم بطور ثبت همزمان دارد – بنابراین نقشه برداری مغز همزمان با ثبت سیگناهایی مانند GSR- HR-BR–Temp – SpO2- EMG  , و غیره انجام می شود برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

NIRSport قابل پوشیدن، پلتفرم چندکاناله تصویربرداری مغزی

توصیف سیستم NIRSprot:

NIRSport پلتفرم قابل حمل، چند کاناله، طیف سنجی فروسرخ کارکردی ماژولار (fNIRS) است که فعالیت نورونی همودینامیکی را از طریق اکسی، دی اکسی و تغییرات هموگلوبین کل در قشر مغز اندازه می‏گیرد.
پلتفرم NIRSport منابع نوری LED و آشکارسازهای فعال را با سخت‏افزار نوآورانه تسکین فشار ترکیب می‏کند تا یک راه‏حل حقیقی برای تصویربرداری قابل پوشش از مغز برای استفاده در هر آزمایشگاه سیار یا مطالعاتی که نیاز به حرکت فرد است، ایجاد کند.

راه ‏حل سیستم قابل پوشش:

NIRSport دارای تنظیمات 8 منبع / 8 آشکارساز (64 کانال داده) و 16 منبع / 16 آشکارساز (128 کانال داده) با آرایه متنوعی از پروب‏ها و کلاه قابل دسترس سازگار برای هر فرد و کاربردهای علوم اعصاب است.
آرایه‏های پروب به راحتی قابل تنظیم هستند و به آسانی در یک کلاه واحد NIRxNIRScap با EEG و tDCS تلفیق می‏شود. ثبت همزمان fNIRS+fMRI و fNIRS+TMS با پروب‏های فیبر اپتیکی پروفایل پایین NIRSport قابل انجام است. NIRSport می‏تواند داده‏های توپوگرافی و هم داده‏های توموگرافی NIRS را از کل قشر حاصل از فعالیت‏های نرونی با تفکیک عمق و به طور سه بعدی اندازه بگیرد.
این سیستم برای تریگر نشانگرهای رخدادهای دقیق استفاده می‏شود. گزینه real-time data streaming برای کاربردهای BCI / نوروفیدبک قابل دسترس است.

کاربردها:

 • BCI / نوروفیدبک
 • ناهنجاری‏های شناختی
 • ناهنجاری‏های توسعه‏ ای
 • اسکن‏های زیاد از افراد (اندازه‏گیری ها از چند فرد)
 • حرکت / تعادل
 • مانیتور از نوزادان
 • نوروپاتولوژی
 • رونپزشکی نورونی
 • تعاملات اجتماعی
 • گفتار / زبان
 • سکته و توانبخشی
 • جراحات مغزی پس از سانحه
 • اختلالات بینایی / تحریک
 • تلفیق چند مدالیته: (fNIRS +(EEG, fMRI, TMS, tDCS

نرم افزار

میانگین Realtime بلوک

رویدادهای مقایسه‏ای در حال ثبت


آشکارساز کیفیت سیگنال

مشابه با EEG “بررسی امپدانس”

NIRStar:

نرم‏ افزار ثبت NIRS با NIRx

NIRScout شامل بسته نرم ‏افزاری NIRStar است که یک GUI کاربر پسند برای کنترل سیستم شامل: کالیبراسیون و تشخیص اتوماتیک سریع، بررسی کیفیت سیگنال (مشابه “بررسی امپدانس” EEG)، مانیتور شفاف فرد و جریان لحظه ای داده، میانگین بلوک و نمایش فعالیت 2D، 3D و MNI فراهم می‏کند.

ویژگی ‏های نرم ‏افزار:

– نمایش میانگین بلوک چند رویداد به ‏صورت آنی
– فعالیت نشان‏داده شده در نمایش‏های 2D، 3D و MNI
– شامل نرم‏افزار ارایه built-in: NIRStim
– تشخیص اتوماتیک سخت‏افزار
– BCI/ نروفیدبک – پردازش آنی
– ایجاد و بارگیری تنظیمات منعطف سنسور
– مانیتور آنلاین کیفیت سیگنال
– ثبت موقعیت 3D optode
– الگوی برنامه‏پذیر روشنسازی منابع
– اسکن‏های خیلی زیاد: آزمایش‏های برای چندین افراد
– انتقال آسان به nirsLAB
– فرمت داده باز