NEUROSTAR

Robot StereotaxicDualRobotStereotaxic با استفاده از این دستگاه محققین می توانند برروی آزمایش تمرکز کنند به گونه ای که اختلالی در انجام آن رخ دهد.

Robot Stereotaxic امکان موقعیت یابی موتوریزه شده، و کامپیوتری پروب ها را فراهم می کند.

امکان دیدن Attas و کنترل کامل حرکات، امکان ایجاد یک دقت بالا و توان عملیاتی بالا در الکتروفیزیولوژی و نیز در تزریق های Stereotaxic را فراهم می کند.

از جمله ویژگی های این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-امکان کنترل شدن با کامپیوتر
-همراهی با Attas
-امکان اصلاح کج بودن سر
-جلوگیری از خطاهای انسانی
-امکان برنامه نویسی آزمایش
-امکان جایابی دقیق پروب
-امکان تنظیم زاویه
-امکان تنظیم Bregma
-دقت بالا
-امکان ذخیره زمان
-توان عملیاتی بالا

تقسیم بندی های زیر برای این دستگاه تعریف می شود: