Small Animal Ventilator

RWD407

RWD405

ونتیلاتور حیوانی معمول ترین ابزار برای کمک به تنفس حیوان می باشد که به طور گسترده در مطالعات علمی و پزشکی پیش کلینیکی، کلینیکی و دامپزشکی بکار گرفته می شود و نیز در کنترل تنفس در جراحی حیوانات، درمان ها اورژانس و درمان های مرتبط به سیستم تنفسی استفاده می شود.

دستگاه با موتور کیفیت بالا، کاهنده سرعت و کنترلر اینها همه در ونتیلاتور mouse RWD405 و ونتیلاتور RWD407 small animal وجود دارد و اینها باعث عملکرد عالی، نویزکم، کنترل دقیق و مدت طولانی دستگاه می باشد.

این دستگاه ها می توانند به طور جداگانه با هوا و یا oxygen به عنوان منبع گاز کار کنند و یااینکه همراه با ماشین بیهوشی و به منظور افزایش اثر بیهوشی استفاده شوند.