کارشناس ارشد و یا دکترا :

-توانبخشی عصبی و شناختی
– مهندسی پزشکی
– هوش مصنوعی
-علوم اعصاب شناختی
– رباتیک
– پردازش سیگنال های مغزی
– بازاریاب ترجیحا آشنا به بازاریابی عصبی
– مدیر روابط عمومی و داخلی
– نوروبرندینگ

– تبلیغات خلاق
– بازاریابی اجتماعی
– روانشناسی اجتماعی- ترجیحاً با سابقه تحلیل رفتار
  • آشنایی با زبان انگلیسی

سوال شما را پاسخ میدهیم
مشترک ایمیل شوید

نکات آموزشی، منابع دست نیافتنی و فوت های کوزه گری را از دست ندهید

Invalid email address
تجربه کنید و هر زمان نخواستید اشتراک را بهم بزنید