کارشناس ارشد و یا دکترا :

توانبخشی عصبی و شناختی
مهندسی پزشکی
هوش مصنوعی
علوم اعصاب شناختی
رباتیک
پردازش سیگنال های مغزی

ارگونومی شناختی

زبان شناسی شناختی

بازاریاب ترجیحا آشنا به بازاریابی عصبی
مدیر روابط عمومی و داخلی
نوروبرندینگ

تبلیغات خلاق

بازاریابی اجتماعی
روانشناسی اجتماعی- ترجیحاً با سابقه تحلیل رفتار
  • آشنایی با زبان انگلیسی