کارشناس ارشد و یا دکترا :

-توانبخشی عصبی و شناختی
– مهندسی پزشکی
– هوش مصنوعی
-علوم اعصاب شناختی
– رباتیک
– پردازش سیگنال های مغزی

– بازاریاب ترجیحا آشنا به بازاریابی عصبی
– مدیر روابط عمومی و داخلی
– نوروبرندینگ

– تبلیغات خلاق
– بازاریابی اجتماعی
– روانشناسی اجتماعی- ترجیحاً با سابقه تحلیل رفتار
  • آشنایی با زبان انگلیسی