کارگاه مقدماتی و پیشرفته پایتون

تاریخ شروع دوره: 13 تیرماه ۹۸
ظرفیت: ۵ نفر
طول دوره: 32 ساعت – 8 جلسه 4 ساعته
ساعت و روز کلاس: روز های پنج شنبه 15 الی 19
میزان سرمایه گذاری شما:  1 میلیون تومان

شرایط تخفیف 
تخفیف ویژه: ۵۰٪ تخفیف برای دانشجویان قبلی

 ۴۰٪ برای اعضای کانالها اجتماعی داج

 ۲۰٪ برای افراد عادی

مهلت تا ۵ تیر ماه تمدید شد

خانم  زهرا رضایی دانشجوی دکترا هوش مصنوعی بوده

و دارای بیش از ۱۰ مقاله چاپ شده
و سوابق بالای ۵ سال در تدریس و انجام پروژه‌های مختلف پایتون هستند.

Introduction Machine Learning Library  

Essential Libraries and Tools:
Jupyter Notebook
NumPy
SciPy
matplotlib
pandas

Introduction Machine Learning Library  

Essential Libraries and Tools:
Jupyter Notebook
NumPy
SciPy
matplotlib
pandas

Python learning

Installation (python core ,pycharm ,anaconda)
Python Lists
Python Tuples
Python Sets
Python Dictionaries
Python If…Else
Python While Loops
Python For Loops
Python Functions
Python Lambda
Python Arrays
Python Classes/Objects
Python Iterators
Python Modules
Python Dates
Python JSON
Python PIP
Python Try…Except

Introduction Machine Learning Library  

Essential Libraries and Tools:
Jupyter Notebook
NumPy
SciPy
matplotlib
pandas