سیستم  ارتباط افزوده با نگاه  Eye-Tavan

این سیستم برای افرادی که دچار بیماری (فلج مغزی، ALS، اوتیسم، آسیب نخاعی و…)  طراحی شده است، که برای انجام کارهای روزانه آنها کمک فراوانی می کند. با استفاده از این سیستم می توانید (کامپیوتر، ویلچر، تایپ، صحبت کردن با دیگر افراد، انجام بازی های کامیوتری و …) را کنترل کنید.

1, 2, 3_ حرکت موس و کلیک کردن

 با نگاه کردن به دکمه ها این قسمت موس به صورت لنز می شود و شما میتوانید موس را راحت تر کنترل کرده و به قسمت مورد نظر حرکت دهید و زمان مشخصی دارید که بتوانید کلیک کنید.

4_ پیمایش صفحات

با نگاه کردن به این دکمه، پنجره کوچکی در سمت چپ صفحه نمایش باز می شود که می توانید در پنجره در حال نمایش را پیمایش کنید.

5_ کنترل ویلچر

با نگاه کردن به این دکمه در مرحله اول از شما سوال پرسیده می شود که آیا می خواهید ویلچر خود را حرکت دهید یا خیر.

6_ تایپ کردن (فارسی ، انگلیسی و تبدیل متن نوشته شده به گفتار)

 با نگاه کردن به این دکمه صفحه کلید اجرا می شود و شما می توانید در هر صفحه ای به راحتی متن خود را تایپ کنید فقط با نگاه کردن به حرف مورد نظر و حتی میتوانید با دیگران صحبت کنید کافی است متن خود را تایپ کنید و دکمه متن را بخوان نگاه کنید.

7_ برنامه های کاربردی

 با نگاه کردن به این دکمه پنجره برنامه های کاربردی برای شما اجرا می شود که تعداد این برنامه ها قابل تغییر می باشد.

8_ تنظیمات

 در این قسمت میتوانید سرعت (تایپ ، کلیک کردن و..) را تنظیم کنید و تنظیمات دستگاه را تغییر دهید.