فیلم های سیگنال

بخش اول

لایو ایسنتاگرام آقای دکتر محمدیان استاد بازاریابی دانشگاه علامه طباطبایی با اقای رنجبر مدیر آزمایشگاه نورومارگتینگ

بخش دوم

لایو ایسنتاگرام آقای دکتر محمدیان استاد بازاریابی دانشگاه علامه طباطبایی با اقای رنجبر مدیر آزمایشگاه نورومارگتینگ

نقش شعر و ترانه و واژه در هدایت توجه کاری بمناسبت یلدا

ثبت دقیق ردیابی نگاه موقع کارکردن در پیج اینستاگرام نوین چرم

خدمات نورومارکتینگ