منتظر تماس شما هستیم

شماره تماس : 02144099400

شماره فکس : 02144040765

Whatsapp: 00989027770112

آدرس ایمیل : sales[ @ }daj-scientific{ . }net

آدرس ۱ : تهران – اشرفی اصفهانی

آدرس ۲:  مرکز رشد و نوآوری

فرم همکاری
سوال شما را پاسخ میدهیم
مشترک ایمیل شوید

نکات آموزشی، منابع دست نیافتنی و فوت های کوزه گری را از دست ندهید

Invalid email address
تجربه کنید و هر زمان نخواستید اشتراک را بهم بزنید