منتظر تماس شما هستیم

شماره تماس : 44873629 – 44099400 – 021

شماره فکس : 44040765 -021

Whatsapp: 00989027770112

آدرس ایمیل : sales{@ }daj-scientific{ . }net

آدرس ۱ : تهران – اشرفی اصفهانی

آدرس ۲:  مرکز رشد و نوآوری

درخواست همکاری