تماس با ما

یک قدم تا نورو

شماره تماس : 02144099400

شماره فکس : 02144040765

آدرس ایمیل : info[ @ }daj-scientific{ . }net

آدرس ۱ : تهران – اشرفی اصفهانی

آدرس ۲: پارک علم و فن آوری

آدرس ۳: مرکز رشد و نوآوری

فرم همکاری