Cognitive-therapy

 اهداف:

 هدف از برگزاری دوره آشنایی اولیه محققین با مبانی و روشهای توانبخشی شناختی و در این کارگاه بخصوص بازتوانی توجه و حافظه است.

 پیش نیاز:

 آشنایی با علوم اعصاب شناختی – روانشناسی شناختی

مدت کارگاه :
10 ساعت   
زمان و تاریخ:
 مباحث نظری و علمی:  مهر ماه –  ساعت 15-9
کارگاه مهارتی ریهاکام : مهر ماه – ساعت 9-13
مکان برگزاری  : آنلاین

میزان سرمایه گذاری شما : 400 هزار تومان

    عزیزانی که از ما ریهاکام تهیه کرده اند برای کد تخفیف پیام در واتس اپ بفرستند
ظرفیت کارگاه: حداقل 10 نفر و حداکثر 30 نفر

دکتر آناهیتا خرمی

پزشک و دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی و متخصص توانبخشی شناختی

دکتر پیمان حسنی ابهریان

پزشک  و  دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی – استاد توانبخشی شناختی موسسه عالی علوم شناختی ( پردیس)

پوریا اکبری

تراپیست و ارشد توانبخشی شناختی

اصغر رنجبر

متخصص تکنولوژیهای علوم اعصاب شناختی و رفتار

 • مبانی و روشهای توانبخشی توجه توسط خانم دکتر خرمی – ساعت 9-12 روز پنج شنبه 27 مرداد
  • توانبخشی شناختی چیست و مدلهای کلاسیک و مدرن
  • توانبخشی بالا به پایین و پایین به بالا
  • توانبخشی مبتنی بر کامپیوتر
  • مذل APT توانبخشی مبتنی بر دستاوردهای علوم اعصاب فراتر از تشخیص
  • روش های غیر رفتاری و تحریکی
  • مروری بر مدل های توجه
  • نگرشی بر کارکردهای تیمی توانبخشی شناختی
 • مبانی و اصول توانبخشی حافظه – توسط اقای دکتر ابهریان – ساعت 12-15 روز پنج شنبه 27 مرداد
  • تعریف حافظه
  • انواع حافظه
  • مبانی عصبی حافظه
  • بازتثببت و پاک کردن حافظه
  • عصب-روانشناسی حافظه
  • اصول و روش های توانبخشی شناختی حافظه
  • نرم افزار ریهاکام و کاربرد آن در توانبخشی حافظه
  • مروری بر مطالعات انجام شده با نرم افزار ریهاکام
 • کارگاه مهارتی و اموزشی ریهاکام برای ارزیابی و اجرای بازتوانی شناختی توسط پوریا اکبری –  9-12 روز جمعه 28 مرداد
 • توانبخشی شناختی از راه دور در محیط ریهاکام – توسط اصغر رنجبر از گروه داج – 13-12 روز جمعه 28 مرداد