کارگاه Eye tracking + EEG

 اهداف:

 هدف از برگزاری دوره آشنایی اولیه افراد آشنا با مبانی ردیابی چشم و سیگنال مغزی برای شروع  پروژه تحقیقاتی  است و از مبانی تا انجام پروژه و ثبت دیتا و آنالیز سیگنال به دانشجو آموزش داده می شود.

در این کارگاه از پلتفرم های نرم افزاری Brain products و Tobii  استفاده خواهد شد.

 پیش نیاز:

 آشنایی با مبانی EEG , EYE TRACKING  مورد نیاز است

مدت کارگاه :
4 ساعت در دو روز و دو هفته متوالی 
زمان و تاریخ:
 روز پنج شنبه 7 بهمن  ساعت11-13 مبانی و تئوری ها و ثبت نمونه از شرکت کنندگان
روز پنج شنبه 14 بهمن ساعت 11-13 آنالیز سیگنال های ثبت در طی هفته قبل
مکان برگزاری  : حضوری در دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران

میزان سرمایه گذاری شما : 100 هزار تومان

ظرفیت کارگاه: 10 نفر

اصغر رنجبر – مدیریت آزمایشگاه نوروساینس / نورومارکتینگ داج (  با 19 سال سابقه)
با همراهی تیم گروه داج

مدالیته ترکیبی و سنکرون EEG _ EYE TRACKING :

 آشنایی مقدماتی ساختار چشم و اصول ردیابی چشمی

مدالیته های مختلف سنکرون سازی EEG + EYETRACKING

پیاده سازی و اجرای عملی ثبت از شرکت کنندگان و توضیح و اجرای آنالیزهای اولیه