expert

در این مطالعه ما برای بررسی اینکه یک طراحی ، یک وب سایت ، یک نرم افزار و یا یک محصول غیر نرم افزاری چقدر مفید هست و یادگیری و کاربری آن چقدر سخت و یا آسان است را میتوان مطالعه کرد و البته تمام مبحث UX  به این خلاصه نمیشود. شما میتوانید طرح های مختلف را در این حوزه با هم مقایسه کنید . برای کاربردی بودن طرح خود مدرک و دلیل علمی ارائه کنید. برخلاف اکثر متخصصین که فکر میکنند انجام تستهای تجربه کاربری آسان است باید عرض کنم اینکار بسیار تخصصی بوده و مستلزم بکار گیری ابزارهای خاصی مانند Eye tracker   است تا میزان نگاه و توجه انسان ها به قسمتهای مختلف یک محصول سنجیده شود. سنجشهای مکمل دیگر به قرار زیر است.

  • سیستم ثبت ویدئو رفتار
  • تست و آنالیز رفتاری ،
  • سیستم ثبت هیجان ،
  • سیستم ثبت زمان واکنش
  • سیستم ثبت سیگنال فیزلوژی،
  • سیستم ثبت پاسخ های پرسشنامه ….

    شرکت داج آمادگی دارد تجهیزات آزمایشگاه  تجربه کاربری  را بطور کامل ارائه نماید . 

سوال شما را پاسخ میدهیم
مشترک ایمیل شوید

نکات آموزشی، منابع دست نیافتنی و فوت های کوزه گری را از دست ندهید

Invalid email address
تجربه کنید و هر زمان نخواستید اشتراک را بهم بزنید