بصیرت ششم:

جوان­تر­ها بیشتر از میزان پیشبینی شده به آگهی­ های بازرگانی توجه کردند.

محققین این مطالعه انتظار داشتند جوانانی که در عصر رواج صفحات نمایش، بزرگ شده­اند، نسبت به بزرگ­تر­ها خیلی کمتر به تبلیغات بازرگانی توجه کنند.

اما نتایج این مطالعه این پیش­بینی را تایید نکرد. بر اساس یافته ­های این پژوهش مخاطبان جوان­تر در مقایسه با میانگین تنها 5% کمتر به تبلیغات تلویزیونی توجه کرده­ اند.

 

راه کار عملی پیشنهادی 6:

علی­رغم تصور رایج، پیام­های بازرگانی تلویزیونی می­تواند نسل جوان را نیز به خود درگیر کند؛ بنابراین تبلیغات کنندگان می­توانند از این وسیله به مخاطبان جوان خود نیز دسترسی داشته باشند.

 

راهکارهای دیگر

ردیابی چشم