VISUAL HIERARCHY

تسلسل بصری یک عنصر حیاتی در طراحی است  و حتی به منظور جلب توجه مهمتر هم می شود. تصور کنید شما میخواهید توجه را جلب…

اطلاعات بیشتر

افزایش اثر بخشی تبلیغ

چگونه تاثیر یک تبلیغات بازرگانی را به حداکثر برسانیم تبلیغات یکی از مهمترین جوانب در دنیای بازاریابی است و اگر در…

اطلاعات بیشتر

فوت کوزه گری 2

فوت های کوزه‌گری ردیابی چشم شماره 2: ⭕️ پروژه شما تجاری باشد یا دانشگاهی، جایگزینی برای مطالعه پایلوت وجود ندارد! ✴️بسیاری از کارشناسانی که به انجام…

اطلاعات بیشتر

فوت کوزه گری 3

#فوت_های_کوزه‌گری_ردیابی_چشم شماره 3: ✅ #هیت_مپ ( نقشه حرارتی) ها خیلی حرف برای گفتن دارند ولی میتوانند بعضی حرف ها را هم پنهان کنند! عمیق تر به…

اطلاعات بیشتر

فوت کوزه گری 5

فوتهای کوزه‌گری ردیابی چشم شماره 5 مراقب نواحی مورد علاقه (AOI) باشید – آیا AOI های موثر بازتاب دهنده دقت انسان هستند یا دقت ردیاب ها؟ این موضوع…

اطلاعات بیشتر

فوت کوزه گری 4

فوتهای کوزه‌گری ردیابی چشم شماره 4: ✴️مراقب سوگیری مرکز دید باشید – برای دستیابی به نتایج معنادار هدف خود را بیرون از مرکز فضای دید قرار دهید. تا…

اطلاعات بیشتر

فوت کوزه گری 6

فوت_های_کوزه‌گری_ردیابی_چشم  شماره ششم. ✴️ مراقب همپوشانی نواحی مورد علاقه (AOI ها)باشید.       اگر پست شماره پنج را به خاطر داشته باشید متوجه…

اطلاعات بیشتر

فوت کوزه گری 1

 فوت های کوزه‌گری ردیابی چشم شماره 1: ✅ قبل از شروع مرحله آنالیز یک بار نقشه حرارتی یا نقشه مسیر نگاه داده های ثبت شده خود را از اول چک کنید. ✴️…

اطلاعات بیشتر